Odsherred - Dania

Pełna para na przód

Nowa gmina Odsherred miała wspaniały start dzięki dobremu planowaniu, solidnej komunikacji, istniejącej współpracy z zakresu polityki komunalnej oraz dobrej kooperacji pomiędzy wchodzącymi w skład nowej gminy podmiotami. Przedsiębiorcy i liderzy społeczni zwarli mocniej szyki w nowej rzeczywistości celem rozwiązywania nowych problemów. Policja znalazła także nowy rytm pracy poprzez harmonizację działań.

Dla mieszkańców i instytucji współpracujących to było doskonalenie nowych codziennych działań 2007. Teraz sytuacja się stabilizuje w zakresie współdziałania pomiędzy jednostkami i w tym samym czasie próbujemy skorelować zasoby z wymaganiami społeczeństwa co do stworzenia nowoczesnej organizacji.

W tym roku mięliśmy wiele znaczących doświadczeń: Solvognen (rydwan słońca) powrócił latem z wypożyczenia do muzeum narodowego i przyciągnął tysiące gości do naszych lasów. Gmina Odsherred zostało również wybrane jako całoroczna atrakcja turystyczna. Jest to duże wyzwanie dla gmin członków, lokalnego biznesu oraz biur turystycznych, które współpracują blisko dla jego realizacji. Znany na całym świecie artysta Olafur Eliasom, którego korzenie sięgają do Odsherred, przedstawił swoją propozycję wielkiej rzeźby na otwartym powietrzu. Pomysł ten jednostki kulturalne gmin próbują wcielić w rzycie i wykorzystać ją jako unikatowy znak i atrakcję turystyczną.

Dodatkowo rozpoczęliśmy współpracę z Organizacją Gimnastyki i Sportu - jako pierwsza gmina w kraju - celem poprawy stanu zdrowia mieszkańców Gminy Odsherred. Atrakcyjne położenie geograficzne wykorzystało Centrum Zdrowia w celu otwarcia naturalnych ścieżek i będzie kontynuowało te linie w dalszym ciągu.

Kontynuujemy działalność letnią nie zapominając o pięknych rejonach turystycznych i miejscach noclegowych, handlu i przemyśle. Odsherred dysponuje wieloma walorami życiowymi i krajobrazowymi. Jest u nas miejsce dla wszystkich oraz dla nowych idei.

W imieniu miasta Odsherred, pracowników i kierowników jednostek życzmy wszystkim partnerom i ich mieszkańcom Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku z podziękowaniami za współprace w roku 2007. Oby współpraca ta kontynuowana była także w nowym roku.

 

Z poważaniem:

BURMISTRZ Finn Madsen

DYREKTOR Jorn  Dickman