Miasto Desná  

W dniu 26 kwietnia 2007 r. Rada Miasta Wojcieszów podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy miedzy Miastem Desna – Republika Czeska a Miastem Wojcieszów – Rzeczpospolita Polska.
      Desná to piękne miasto pierwotnie założone w roku 1691 i nazwana według właściciela domeny hrabii Desfoursa. Leży na brzegach rzeczek Biała Desna, Czarna desna i Głęboki potok. Wybitnym zabytkiem jest tutaj pseudogotycki kościół Doniebioswzięcia Panny Marii z początku 20. stulecia oraz skarokatolicki kościół z końca 19. stulecia.
Desna jest przemysłową gminą, z głównie szklarską tradycją. Desna stała się znaną z powodu tragedii na początku 20. stulecia, kiedy doszło do przerwania zapory na Białej Desnie i fala wodna spowodowała wielkie szkody i mnóstwo ludzi zapłaciło za nią życiem.

Więcej informacji: www.desna.cz