Hostinné

Hostinné
to czeskie miasto położone w kraju kralovohradeckim. Powierzchnia miasta wynosi 806 ha a liczba jego mieszkańców 4795 osób.
Więcej informacji na stronach: www.hostinne.cz
    http://hostinne.info/index.php