Landkreis Kamenz


W dniu 4 sierpnia 2005 r. Gmina Wojcieszów razem ze Starostwem Kamenz podpisała deklaracje partnerstwa na realizację zadanie pod nazwą „Budowa szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną w Wojcieszowie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap IVA w Wojcieszowie”.

Kamenz to miasto położone w południowo – wschodnich Niemczech w Saksonii na Łużycach. Do głównych atrakcji należy:

- Muzeum Gottholda Ephraima Lessing - niemiecki estetyk, pisarz, krytyk i teoretyk literacki epoki Oświecenia, ale przede wszystkim wielki reformator dramatu niemieckiego i jeden z najważniejszych autorów dramatycznych tamtego okresu,

- Muzeum Łużyc,
- Teatr Miejski,
- Amfiteatr,
- Kamieniołom Sparmann -
zalany kamieniołom granitu w miejscowości Kamieniec w Saksonii. Eksploatowany do lat 70. XX wieku. Od 2002 roku pod opieką Szkoły Nurkowania Kamenz i udostępniony do nurkowania. Maksymalna głębokość - 70m.

Więcej informacji: www.kamenz.de