Gmina Wojcieszów razem z partnerem z Republiki Czeskiej – Miasto Rokytnice nad Jizerou
w dniach 11.03.2008 r. i 13.03.2008 r. złożyła w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Libereckiego w Libercu (Republika Czeska) oraz we Wspólnym Sekretariacie Technicznym
w Ołomuńcu (Republika Czeska) dwa wnioski o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

     Projekt pn. „Współpraca służb ratowniczych na pograniczu czesko – polskim – przygotowanie jednostek straży pożarnej, usunięcie barier językowych, modernizacja remiz strażackich” ma na celu wspólne fachowe przygotowanie teoretyczne i wspólne ćwiczenia jednostek ratowniczo – gaśniczych straży pożarnej po obu stronach granicy, wymianę doświadczeń, usunięcie barier językowych oraz poprawę infrastruktury jednostek strażackich. Partnerem Wiodącym tego projektu jest Miasta Rokytnice nad Jizerou (Republika Czeska).                                        

     Natomiast drugi projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa i dostępności obiektów turystycznych na pograniczu polsko - czeskim” ma
na    celu wzmocnienie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa regionu poprzez budowę dróg gminnych, po stronie polskiej – ul. Kościelnej w Wojcieszowie, po stronie czeskiej – drogi gminnej w Rokytnicy nad Jizerou. Partnerem Wiodącym tego projektu jest Gmina Wojcieszów.

Budowa obu dróg poprawi dostęp do obiektów turystycznych w Wojcieszowie – Kamieniołom Gruszka, w Rokytnicy nad Jizerou – Muzeum i Galeria Starý Kravín.

Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną. Kolejne etapy to ocena kwalifikowalności projektu, ocena merytoryczna (jakość techniczna i finansowa) oraz ocena wpływu transgranicznego, współpracy transgranicznej. Ostatecznym etapem jest posiedzenie Komitetu Monitorującego,
na którym podejmowane są decyzję o dofinansowaniu projektów.

Trzymajmy kciuki za pomyślne rozpatrzenie obu wniosków.